Tungkol sa Manunulat

My photo
Premyadong manunulat sa Kinaray-a, Filipino, Hiligaynon, at Ingles si JOHN IREMIL E. TEODORO na tubong-San Jose de Buenavista, Antique. Ilang beses nang nanalo ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at ng National Book Award mula sa Manila Critics Circle at National Book Development Board. Associate Professor siya ng wikang Filipino, literatura, at malikhaing pagsulat sa College of Arts and Sciences ng Miriam College, Lungsod Quezon. Nagtapos siya ng M.F.A. Creative Writing sa De La Salle University-Manila kung saan siya nag-aaral ng Ph.D. in Literature sa kasalukuyan. Kilala rin siyang kritiko ng Literaturang Hiligaynon. Nakatira siya ngayon sa kaniyang maliit ngunit makulay na bahay sa Rosario, Lungsod Pasig.

Sunday, April 17, 2011

Bagong Tulang Baguio

Pagsagap kay Bul-ol
(Para sa abyan ko nga si Genevieve Asenjo nga gusto sulatan ko kang sugpon ang una nga binalaybay nga ginsulat ko rügya sa Baguio nga “Si Bul-ul, ang mga Pine Tree, kag ang Kabulakan kang Baguio”)


Sa BenCab Museum sa Dalan Asin
Nasalapuan natün ang rakü nga mga bul-ol
Nga nabütang sa mga estante.
Ang mga bul-ol maalwan nga bantay
Kang mga baranggay rugya sa kabukidan
Kang mga bulak kag agoho.
Kahapon sa sangka tindahan sa Mile Hi
Nakabakal ako kang gamay nga bul-ol
Sa presyo nga PhP 350.00.
May gahüm pa bala ang mga diyos
Nga may nakabütang nga presyo?
Paano abi kon ang mga payaw
Ginhimü rün nga malapad nga siripalan
Kang manggadan nga mga dumuluong?
Paano kon ang hüram nga pagpalangga
Mahimu baklün sa Burnham Park
Hay hilway dya nga ginalibüd?
Paano kon nadiskubre ko rün ang kamatuoran
Nga ang panit kang mga pine tree
Makapilas kon akün küpküpan?
Paano kon wara gid man gali it birtud
Ang atün dara nga luy-a halin sa Antique
Hay lain tana nga linahi kang diyos
Sa kabukidan kang Panay
Sangsa kabukidan kang Kordilyera?
Masarigan ta ayhan ang atün mga binalaybay
Sa pagluwas sa atün lawas kag kalag
Sa tanan nga katalagman?

Sülnga ang nagayühüm nga adlaw
Nga nasaka sa mga dahon kang pine tree.
Hinay-hinay kadya nga ginapara
Ang maramig nga paghigugma kang ambon.
Dali, abyan ko, kapti ang akün alima.
Latasün ta ang nabilin pa nga kalagtüm
Kang maambüng natün nga kalibutan.


-J.I.E. TEODORO
 16 Abril 2011 Sabado
 8:14 t.a. Camp John Hay


Paghahanap kay Bul-ol
(Para sa kaibigan kong si Genevieve Asenjo na gustong sulatan ko ng karugtong ang unang binalaybay na sinulat ko dito sa Baguio na
 “Si Bul-ul, ang mga Pine Tree, at ang mga Bulaklak ng Baguio”)


Sa BenCab Museum sa Kalye Asin
Natagpuan natin ang maraming bul-ol
Na nakalagay sa mga eskaparate.
Ang mga bul-ol ay mapagbigay na bantay
Ng mga baranggay dito sa kabundukan
Ng mga bulaklak kag punong pino.
Kahapon sa isang tindahan sa Mile Hi
Nakabili ako ng maliit na bul-ol
Sa halagang PhP 350.00.
May kapangyarihan pa kaya ang mga diyos
Nga may nakaatang na presyo?
Paano kaya kung ang mga payaw
Ginawang nang malawak na palaruan
Ng mga banyagang mayaman?
Paano kung ang panandaliang pagsuyo
Maaaring bilhin sa Burnham Park
Dahil malaya itong inilalako roon?
Paano kung nadiskubre ko ang katotohanang
Ang balat ng mga pine tree
Nakasusugat kung akin itong yayakapin?
Paano kung wala naman talagang birtud
Ang ating dalang luya mula sa Antique
Dahil iba ang lahi ng mga diyos
Sa kabundukan ng Panay
Kaysa kabundukan ng Kordilyera?
Maaasahan pa ba natin ang ating mga binalaybay
Na iligtas ang ating katawan at kaluluwa
Sa lahat ng kapahamakan?

Masdan mo ang ngumingiting araw
Na umaakyat sa mga dahon ng pine tree.
Hinay-hinay nitong binubura
Ang malamig na paghigugma ng ulop.
Halika, kaibigan, hawakan mo ang aking kamay.
Lakbayin natin ang naiwan pang luntian
Ng maganda nating kalibutan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.